Liczba odwiedzin strony: 25645 Osób na stronie: 1
 

Elżbieta Towarek 
Kancelaria notarialna

 
 
Elżbieta Towarek
Kancelaria notarialna
 
Moniuszki 6 lok. 2
26-610 Radom
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 43 poz. 393 - Zm.: rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 16 marca 2004 r.) Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w...
Monitor Polski 1995 Nr 36 poz. 432 - Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach
ZARZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej. (M.P. z dnia 28 lipca 1995 r.) Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: § 1.  W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia...